banner

เวปไซด์กวดวิชา ของพี่อุ๋ย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6 ขอขอบคุณน้องๆและสถาบันกวดวิชา The Tutor ที่ให้การสนับสนุนทำให้ได้สร้างผลงานดีดีสู่สังคม ...

ขั้นตอนการสมัครเรียน
สมัครคอร์สรวม ม.4 -ม.6 , เตรียมสอบแพทย์ , Advance admission
รหัสคอร์สเรียนย่อย
เลือกคอร์สเรียน
รายระเอียดคอร์ส
ราคา (บาท)

รหัส 017.คอร์สเรียนเรื่องโดเมนและเรนจ์
[รายระเอียดเรียนเลขออนไลน์ ]
1 ) คอร์สเรียนเรื่องโดเมนและเรนจ์
300

รหัส 016.คอร์สเรียนเรื่อง ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น
[รายระเอียดเรียนเลขออนไลน์ ]
2 ) คอร์สเรียนเรื่อง ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น
300

รหัส 015.คอร์สเรียนเรื่องกำหนดการเชิงเส้น
[รายระเอียดเรียนเลขออนไลน์ ]
3 ) คอร์สเรียนเรื่องกำหนดการเชิงเส้น
300

รหัส 014.คอร์สเรียนเรื่องสถิติ
[รายระเอียดเรียนเลขออนไลน์ ]
4 ) คอร์สเรียนเรื่องสถิติเบื้องต้น
400

รหัส 013.คอร์สเรียนเรื่องแคลคูลัส
[รายระเอียดเรียนเลขออนไลน์ ]
5 ) คอร์สเรียนเรื่องแคลคูลัส
400

รหัส 012.คอร์สเรียนเรื่องอนุกรม
[รายระเอียดเรียนเลขออนไลน์ ]
6 ) คอร์สเรียนเรื่องอนุกรม
300

รหัส 011.คอร์สเรียนเรื่องความน่าจะเป็น
[รายระเอียดเรียนเลขออนไลน์ ]
7 ) คอร์สเรียนเรื่องความน่าจะเป็น
400

รหัส 010.คอร์สเรียนเรื่องจำนวนเชิงซ้อน
[รายระเอียดเรียนเลขออนไลน์ ]
8 ) คอร์สเรียนเรื่องจำนวนเชิงซ้อน
300

รหัส 009.คอร์สเรียนเรื่องเวกเตอร์
[รายระเอียดเรียนเลขออนไลน์ ]
9 ) คอร์สเรียนเรื่องเวกเตอร์
300

รหัส 008.คอร์สเรียนเรื่องตรีโกณมิติ
[รายระเอียดเรียนเลขออนไลน์ ]
10 ) คอร์สเรียนเรื่องตรีโกณมิติ
300

รหัส 007.คอร์สเรียนเรื่องเอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม
[รายระเอียดเรียนเลขออนไลน์ ]
11 ) คอร์สเรียนเรื่องเอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม
300

รหัส 006.คอร์สเรียนเรื่องเมทริกซ์
[รายระเอียดเรียนเลขออนไลน์ ]
12 ) คอร์สเรียนเรื่องเมทริกซ์
300

รหัส 005.คอร์สเรียนเรื่องภาคตัดกรวย
[รายระเอียดเรียนเลขออนไลน์ ]
13 ) คอร์สเรียนเรื่องภาคตัดกรวย
300

รหัส 004.คอร์สเรียนเรื่องฟังก์ชั่น
[รายระเอียดเรียนเลขออนไลน์ ]
14 ) คอร์สเรียนเรื่องฟังก์ชั่น
300

รหัส 003.คอร์สเรียนเรื่องจำนวนจริง
[รายระเอียดเรียนเลขออนไลน์ ]
15 ) คอร์สเรียนเรื่องจำนวนจริง
300

รหัส 002.คอร์สเรียนเรื่องตรรกศาสตร์
[รายระเอียดเรียนเลขออนไลน์ ]
16 ) คอร์สเรียนเรื่องตรรกศาสตร์
300

รหัส 001.คอร์สเรียนเรื่องเซต
[รายระเอียดเรียนเลขออนไลน์ ]
17 ) คอร์สเรียนเรื่องเซต
300
เลือกคอร์สเรียนเสร็จแล้วคลิกสมัครที่นี่ >>>

เปิดรับสมัครทุกวัน 24 ชม.ครับ

โทร.สอบถาม 08-338-44844